เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-918516 โทรสาร 053-160382
 
สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม
โทร. 053-160383 , 087-3033207
 
สายตรงปลัด
โทร. 053-160384 , 097-9213454 , 080-4932627
 
หมายเลขติดต่อภายในเทศบาล
ป้องกัน เกษตร การศึกษา
12
 
นายก
14
 
ท่านรองฯ
22
 
ปลัด
11
 
แผน พช.
19
 
บุคลากร
13
 
หน.คลัง
18
 
สป.ธุรการ
15
 
การเงิน พัสดุ
21
 
กองช่าง
16
 
ห้องประชุม
23
 
แม่บ้าน
24
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-918516  โทรสาร 053-160382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft