เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน

 ตำบลท่าข้ามตั้งอยู่ระหว่างตำบลม่วงยายและตำบลปอ  ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ระยะทาง  15  กิโลเมตร  และตำบลท่าข้ามตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด  ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอ  7  กิโลเมตร   และห่างจากตัวจังหวัด  149  กิโลเมตร  ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากอำเภอถึงจังหวัดเชียงรายประมาณ   3  ชั่วโมง 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft