เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ท่องเที่ยว —

- พื้นที่โครงการหลวงห้วยแล้ง —
- น้ำตกห้วยติ้ว —
- อ่างเก็บน้ำห้วยติ้ว —
- น้ำตกขุนขวาก —
- วิถีชนเผ่าม้ง ขมุ ไทลื้อ พื้นเมือง 

- บ้านโบรานศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าบ้านขวากเหนือ

- ศูนย์วัฒนธรรมตำบลท่าข้าม 

 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft