เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - ผลงาน : ร่วมงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายยงยุทธ ไชยลังการ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามและตัวแทนชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม ได้เข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร ในงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 -12 กันยายน 2562 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft