เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - ผลงาน : เทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2562

เทศกาลส้มโอของดีอำเภอเวียงแก่นจัดขึ้น ในวันที่ 30 ส.ค.- 5 ก.ย. 62 ณ.ที่สนามที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

พิธิเปิดเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2562พิธิเปิดเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2562พิธิเปิดเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2562การแสดงของชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าข้ามการแสดงของชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าข้ามการประกวดร้องเพลงของชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม

การประกวดร้องเพลงของทีมเทศบาลตำบลท่าข้ามการแสดงของชนเผ่าขมุการประกวดธิดาส้มโอ ตัวเเทนจากเทศบาลตำบลท่าข้ามชุดการแสดงความสามารถพิเศษ ''การขับลื้อ'' ตัวแทนจากเทศบาลตำบลท่าข้ามธิดาส้มโอ ประจำปี 2562 จากเทศบาลตำบลท่าข้ามธิดาส้มโอ ประจำปี 2562 จากเทศบาลตำบลท่าข้ามการแต่งกายของชนเผ่าม้งการประกวดร้องเพลงของชมรมผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลท่าข้าม 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft