เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - ผลงาน : โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลท่าข้ามต้านยาเสพติด “ท่าข้ามเกมส์”

เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้อุดหนุนงบประมาณตามโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลท่าข้ามต้านยาเสพติด “ท่าข้ามเกมส์” ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนขุนขวากพิทยา โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามทั้งหมด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านท่าข้าม 2.โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 3.โรงเรียนขุนขวากพิทยา 4.โรงเรียนสมถวิลจิตมัยบ้านห้วยแล้ง (ตชด.อนุสรณ์)

 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2021 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft