เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphatic ...
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphatic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชรถ.8-0002 สายบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม - บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
  ประกาศเมื่อ 18/06/2021 เวลา 09:47:54 น.
   
ประชาสัมพันธ์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphatic ...
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphatic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชรถ.8-0005 บ้านขวากเหนือ หมู่ที่ 5 - บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
  ประกาศเมื่อ 18/06/2021 เวลา 09:45:44 น.
   
ประชาสัมพันธ์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้ ...
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ8-0002 บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม เชื่อมบ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
  ประกาศเมื่อ 16/06/2021 เวลา 11:12:35 น.
   
ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรี ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ...
  ประกาศเมื่อ 20/05/2021 เวลา 14:07:58 น.
   
ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรี ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยติ้ว (บริวารบ้านขวากเหนือ) หมู่ที่ ๕ ...
  ประกาศเมื่อ 17/05/2021 เวลา 12:00:31 น.
   
 
ข่าวประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านขวากใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ...
     ประกาศเมื่อ 22/07/2021 เวลา 11:35:40 น.
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม ...
     ประกาศเมื่อ 16/07/2021 เวลา 17:53:45 น.
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขวากเหนือ หมู่ที่ 5 ...
     ประกาศเมื่อ 16/07/2021 เวลา 14:21:06 น.
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านขวากใต้ หมู่ที่ 4 ...
     ประกาศเมื่อ 16/07/2021 เวลา 08:53:00 น.
ประกาศเทศบาลท่าข้าม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ...
     ประกาศเมื่อ 15/07/2021 เวลา 11:19:35 น.
ประกาศเทศบาลท่าข้าม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ...
     ประกาศเมื่อ 15/07/2021 เวลา 11:17:50 น.
ประกาศเทศบาลท่าข้าม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ...
     ประกาศเมื่อ 15/07/2021 เวลา 11:16:54 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังผา หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ...
     ประกาศเมื่อ 15/07/2021 เวลา 11:07:22 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ...
     ประกาศเมื่อ 07/07/2021 เวลา 14:41:48 น.
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังผา หมู่ที่ 6 ...
     ประกาศเมื่อ 01/07/2021 เวลา 16:32:25 น.
 
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ ๘-๐๐๐๒ สายบ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ – ตำบลท่าข้าม – บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ ๒ ต ...
     ประกาศเมื่อ 18/06/2021 เวลา 17:28:51 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ ๘-๐๐๐๕ บ้านขวากเหนือ หมู่ที่ ๕ - บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม เทศบ ...
     ประกาศเมื่อ 18/06/2021 เวลา 16:41:14 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ ๘-๐๐๐๕ บ้านขวากเหนือ หมู่ที่ ๕ - บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม เทศบ ...
     ประกาศเมื่อ 18/06/2021 เวลา 16:40:59 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ8-0002 บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม เชื่อมบ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลท่าข้าม อำ ...
     ประกาศเมื่อ 18/06/2021 เวลา 10:49:54 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ8-0002 บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม เชื่อมบ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลท่าข้าม อำ ...
     ประกาศเมื่อ 18/06/2021 เวลา 10:49:51 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ8-0003 ห้วยป่าซาง บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 3 -บ้านวังผา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
     ประกาศเมื่อ 20/05/2021 เวลา 09:34:04 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ8-0003 ห้วยป่าซาง บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 3 -บ้านวังผา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
     ประกาศเมื่อ 20/05/2021 เวลา 09:34:01 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดวัฒนธรรมอำเภอเวียงแก่น หมู่ที่ 5 เนื้อที่งาน 128 ตารางเมตร กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร จำนวน 1 หลัง เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเว ...
     ประกาศเมื่อ 05/03/2021 เวลา 15:44:17 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดวัฒนธรรมอำเภอเวียงแก่น หมู่ที่ 5 เนื้อที่งาน 128 ตารางเมตร กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร จำนวน 1 หลัง เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเว ...
     ประกาศเมื่อ 05/03/2021 เวลา 15:44:16 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดวัฒนธรรมอำเภอเวียงแก่น หมู่ที่ 5 เนื้อที่งาน 128 ตารางเมตร กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร จำนวน 1 หลัง เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเว ...
     ประกาศเมื่อ 05/03/2021 เวลา 15:44:15 น.
 
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

ยังไม่มีแบบสำรวจ
 ดูผลโหลวต
ยังไม่มีแบบสำรวจ
 
 
นายกเทศมนตรี
 
นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์
 
 
 
รองนายกเทศมนตรี
 
นายดำรงค์ รินต๊ะ
 
รองนายกเทศมนตรี
 
นายสมชัย แซ่ไฮ้
 
ปลัดเทศบาล
 
นายอภิชาติ เลิศเกษม
 
สถิติเว็บไซต์

ผู้เช้าชมเว็บ 324721 ครั้ง

กำลังออนไลน์ 2 คน

 
 
 
ข่าว/เทศกาลและงาน/ตำแหน่งงานว่างเชียงราย
 
เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. ทั่วประเทศ
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. เชียงราย
 
รวมลิ้งค์ อปท.
 
รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ
 
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
 
                    

                         
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2021 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft