เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ...
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าข้าม ปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม ...
  ประกาศเมื่อ 03/07/2020 เวลา 00:00:00 น.
ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสา ...
  เทศบาลตำบลท่าข้ามจะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยส้าน บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ...
  ประกาศเมื่อ 01/07/2020 เวลา 16:39:02 น.
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเลขที่ 3 ...
  เทศบาลตำบลท่าข้ามจะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเลขที่ 35 เชื่อมถนนไปห้วยส้าน บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลท ...
  ประกาศเมื่อ 01/07/2020 เวลา 15:05:00 น.
ขอแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 26/06/2020 เวลา 13:48:53 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ขอประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีบประมาณ 2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ...
  ประกาศเมื่อ 19/06/2020 เวลา 14:23:24 น.
ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าตึง (บ้านบริวารบ ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าตึง (บ้านบริวารบ้านขวากเหนือ) หมู่ที่ 5ต.ท่าข้ามอ.เวียงแก่นจ.เชียงราย โดยปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าตึง วางระบบท่อ PVC 1 งานตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลท่าข้ามกำหนด ...
  ประกาศเมื่อ 04/06/2020 เวลา 10:54:23 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโล๊ะ วางระบบท่อ PVC ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 2ต.ท่าข้ามอ.เวียงแก่นจ.เชียงราย โดยปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโล๊ะ วางระบบท่อ PVC 1 งาน และก่อสร้างบ่อคอนกรีต จำนวน 2 บ่องบประมาณ 122,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลท่ ...
  ประกาศเมื่อ 22/05/2020 เวลา 10:24:01 น.
ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กป่ ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กป่าสุสาน บ้านขวากเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 185.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลท่าข้ามกำหนด ...
  ประกาศเมื่อ 20/05/2020 เวลา 17:44:26 น.
ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำห้วยส้าน ตำบลท่า ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อมเรียง ยาแนว ตามแบบที่ ทต.ท่าข้ามกำหนด เป็นเงิน 84,100.00 บาท ...
  ประกาศเมื่อ 18/05/2020 เวลา 16:44:54 น.
การจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่า ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 61,300 บาท ...
  ประกาศเมื่อ 08/04/2020 เวลา 09:22:09 น.
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft