เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บ้านขวากเหนือ หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลท่าข้ามกำหนด เป็นเงิน 133,700.00 บาท ...
  ประกาศเมื่อ 25/03/2020 เวลา 10:54:53 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 25/03/2020 เวลา 10:17:35 น.
ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ซอย ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงก่ำ บ้านป่าตึงบริวารบ้านขวากเหนือ หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลท่าข้ามกำหนด เป็นเงิน 276 ...
  ประกาศเมื่อ 19/03/2020 เวลา 14:25:51 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 19/03/2020 เวลา 14:22:06 น.
ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านขวากใต้ หมู่ที่ 4 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลท่าข้ามกำหนด เป็นเงิน 289,100.00 บาท ...
  ประกาศเมื่อ 19/03/2020 เวลา 13:37:34 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 19/03/2020 เวลา 13:30:59 น.
ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ป่าสุสาน ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ป่าสุสาน บ้านวังผา หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 4.70 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ ทต.ท่าข้ามกำหนด เป็นเงิน 184,900.00 บาท ...
  ประกาศเมื่อ 19/03/2020 เวลา 13:00:04 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 19/03/2020 เวลา 12:53:53 น.
ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศาลาทำพิธีป่าสุสาน (ศาลา ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการก่อสร้างศาลาทำพิธีป่าสุสาน (ศาลาพักศพ) บ้านวังผา หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างศาลาทำพิธีป่าสุสาน (ศาลาพักศพ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ ทต.ท่าข้ามกำหนด เป็นเงิน 79,800.00 บาท ...
  ประกาศเมื่อ 19/03/2020 เวลา 11:24:43 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 19/03/2020 เวลา 11:15:21 น.
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft