เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ ...
  เทศบาลตำบลท่าข้ามจะดำเนินการจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒ (ต่อเติม) หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ...
  ประกาศเมื่อ 11/09/2020 เวลา 14:19:25 น.
ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายถาวรห้วยโป่ง จุดที่ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 08/09/2020 เวลา 17:37:48 น.
เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าเทศบาลตำบลท่าข ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ก่อสร้างรางระบายน้ำยาว 16.50 เมตร ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ งานติดตั้งผนังอลูมิเนียม พร้อมป้ายโครงการ ...
  ประกาศเมื่อ 02/09/2020 เวลา 16:44:12 น.
เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านขวากเหน ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านขวากเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ก้อกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ...
  ประกาศเมื่อ 02/09/2020 เวลา 16:41:25 น.
ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบา ...
  เทศบาลตำบลท่าข้ามจะดำเนินการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ...
  ประกาศเมื่อ 31/08/2020 เวลา 16:52:20 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 13/07/2020 เวลา 16:45:01 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์lสอบสัมภาษณ์ ปร ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 09/07/2020 เวลา 00:00:00 น.
ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ ...
  เทศบาลตำบลท่าข้ามจะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ บ้านขวากเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ...
  ประกาศเมื่อ 08/07/2020 เวลา 15:28:34 น.
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 (ต่อเติม) ...
  เทศศบาลตำบลท่าข้ามจะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 (ต่อเติม) บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่เทศบาลตำบลท่าข้ามกำหนด งบประมาณตั้งไว้ ...
  ประกาศเมื่อ 08/07/2020 เวลา 14:46:04 น.
เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความลึกภายใน 0.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 50.00 เมตร และบ่อพัก 1 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลท่าข้ามกำหนด ...
  ประกาศเมื่อ 08/07/2020 เวลา 09:19:09 น.
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft