เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphatic Concr ...
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphatic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชรถ.8-0002 สายบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม - บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
  ประกาศเมื่อ 18/06/2021 เวลา 09:47:54 น.
ประชาสัมพันธ์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphatic Concr ...
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphatic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชรถ.8-0005 บ้านขวากเหนือ หมู่ที่ 5 - บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
  ประกาศเมื่อ 18/06/2021 เวลา 09:45:44 น.
ประชาสัมพันธ์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่ ...
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ8-0002 บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม เชื่อมบ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
  ประกาศเมื่อ 16/06/2021 เวลา 11:12:35 น.
ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริ ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ...
  ประกาศเมื่อ 20/05/2021 เวลา 14:07:58 น.
ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริ ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยติ้ว (บริวารบ้านขวากเหนือ) หมู่ที่ ๕ ...
  ประกาศเมื่อ 17/05/2021 เวลา 12:00:31 น.
ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสัมพันธ์ บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ...
  ประกาศเมื่อ 07/05/2021 เวลา 14:47:20 น.
ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ ...
  เทศบาลตำบลท่าข้ามจะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโล๊ะ ซอย ๑๕ บ้านโล๊ะ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ...
  ประกาศเมื่อ 27/04/2021 เวลา 16:24:29 น.
ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ ...
  เทศบาลตำบลท่าข้ามจะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ...
  ประกาศเมื่อ 27/04/2021 เวลา 16:14:54 น.
เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.8-0005 บ้านขวากเหนือ หมู่ที่ 5 - บ้านท่าข้าม หมู่ที่่ 1 ตำบลท่าข้าม กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ...
  ประกาศเมื่อ 19/04/2021 เวลา 10:48:43 น.
ประชาสัมพันธ์ เรื่องจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (A ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.8-0002 สายบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม - บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว กว้าง 5 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,000 ตารางเมตร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไ ...
  ประกาศเมื่อ 29/03/2021 เวลา 16:52:33 น.
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2021 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft