เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 04/08/2023 เวลา 14:45:39 น.
   
แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 14/07/2023 เวลา 10:57:50 น.
   
คำสั่งเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 04/07/2023 เวลา 15:25:28 น.
   
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักป ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 03/07/2023 เวลา 09:09:05 น.
   
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 28/06/2023 เวลา 11:15:05 น.
   
 
ข่าวประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลท่าข้าม ...
     ประกาศเมื่อ 22/09/2023 เวลา 09:41:45 น.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ...
     ประกาศเมื่อ 12/09/2023 เวลา 16:27:49 น.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ...
     ประกาศเมื่อ 10/08/2023 เวลา 14:37:07 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖) ...
     ประกาศเมื่อ 06/07/2023 เวลา 11:37:10 น.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ...
     ประกาศเมื่อ 06/07/2023 เวลา 10:11:31 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ 2566 ...
     ประกาศเมื่อ 03/07/2023 เวลา 09:10:09 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ...
     ประกาศเมื่อ 28/06/2023 เวลา 17:27:25 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ...
     ประกาศเมื่อ 28/06/2023 เวลา 11:15:44 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ...
     ประกาศเมื่อ 26/06/2023 เวลา 13:51:59 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...
     ประกาศเมื่อ 23/06/2023 เวลา 09:25:35 น.
 
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ บ้านท่าข้าม เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวี ...
     ประกาศเมื่อ 20/05/2022 เวลา 15:58:15 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ บ้านท่าข้าม เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวี ...
     ประกาศเมื่อ 19/05/2022 เวลา 15:58:08 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ...
     ประกาศเมื่อ 28/04/2022 เวลา 17:51:28 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑ บ้านท่าข้าม กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรา ...
     ประกาศเมื่อ 22/04/2022 เวลา 16:42:12 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑ บ้านท่าข้าม กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรา ...
     ประกาศเมื่อ 22/04/2022 เวลา 16:41:56 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑ บ้านท่าข้าม กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรา ...
     ประกาศเมื่อ 22/04/2022 เวลา 16:41:50 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑ บ้านท่าข้าม กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ...
     ประกาศเมื่อ 31/03/2022 เวลา 14:29:14 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าอ่างห้วยบง (กม.๑+๒๐๐ ถึงกม.๒+๗๓๕) บ้านขวากใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ...
     ประกาศเมื่อ 29/03/2022 เวลา 14:18:15 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ ๘-๐๐๐๒ สายบ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ – ตำบลท่าข้าม – บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ ๒ ต ...
     ประกาศเมื่อ 18/06/2021 เวลา 17:28:51 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ ๘-๐๐๐๕ บ้านขวากเหนือ หมู่ที่ ๕ - บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม เทศบ ...
     ประกาศเมื่อ 18/06/2021 เวลา 16:41:14 น.
 
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

ยังไม่มีแบบสำรวจ
 ดูผลโหลวต
ยังไม่มีแบบสำรวจ
 
 
นายกเทศมนตรี
 
นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์
093-2753885
 
 
 
รองนายกเทศมนตรี
 
ร้อยโทสวัสดิ์ นาคสุขมูล
0811121474
 
รองนายกเทศมนตรี
 
นายสมชัย แซ่ไฮ้
094-8142748
 
ปลัดเทศบาล
 
นายพรชัย ศิริยานนท์
081-6022098
 
สถิติเว็บไซต์

ผู้เช้าชมเว็บ 570005 ครั้ง

กำลังออนไลน์ 3 คน

 
 
 
ข่าว/เทศกาลและงาน/ตำแหน่งงานว่างเชียงราย
 
เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. ทั่วประเทศ
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. เชียงราย
 
รวมลิ้งค์ อปท.
 
รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ
 
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
 
                    

                         
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2023 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft