เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าข้าม
 • จดหมายข่าวเดือน กันยายน 2562
 • จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2565
 • จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2565
 • จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 • จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2565
 • จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 • จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2565
 • จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2565
 • จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2565
 •  
  เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
   
   
  เทศบาลตำบลท่าข้าม
  229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
  โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2022 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft