เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยจิงา บ้านท่าข ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยจิงา บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยจิงา บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 60.0 ...
  ประกาศเมื่อ 13/05/2019 เวลา 10:59:37 น.
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านท่าข้าม ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร และวางท่ ...
  ประกาศเมื่อ 13/05/2019 เวลา 10:49:53 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนัก ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 22/01/2019 เวลา 12:03:18 น.
ด้วยเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 03/01/2019 เวลา 13:34:44 น.
เทศบาลตำบลท่าข้ามขอประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 13/12/2018 เวลา 16:07:48 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงกา ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน ๓ สาย จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ...
  ประกาศเมื่อ 18/10/2018 เวลา 11:04:26 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถน ...
  ด้วยเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายจึงได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ...
  ประกาศเมื่อ 02/08/2018 เวลา 16:06:05 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ...
  ด้วยเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเติม ซอย 3 บ้านป่าตึง (บ้านบริวารบ้านขวากเหนือ) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายจึงได้ประกาศเผู้ชนะการเสนอราคาฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ...
  ประกาศเมื่อ 02/08/2018 เวลา 16:03:19 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมโรงจ ...
  ด้วยเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จ้างเหมาต่อเติมโรงจอดรถเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายจึงได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ...
  ประกาศเมื่อ 02/08/2018 เวลา 16:01:08 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาค ...
  ด้วยเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม บ้านโล๊ะ หมู่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายจึงได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ...
  ประกาศเมื่อ 02/08/2018 เวลา 15:58:50 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างราง ...
  ด้วยเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิดพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กข้างรางระบายน้ำ บ้านท่าข้าม หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายจึงได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ...
  ประกาศเมื่อ 02/08/2018 เวลา 15:56:41 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน ...
  ด้วยเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 บ้านห้วยติ้ว(บ้านบริวารบ้านขวากเหนือ) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายจึงได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ...
  ประกาศเมื่อ 02/08/2018 เวลา 15:53:15 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคาร ...
  ด้วยเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จ้างเหมาต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยติ้วพร้อมก่อสร้างห้องน้ำ บ้านห้วยติ้ว(บริวารบ้านขวากเหนือ) หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายจึงได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ...
  ประกาศเมื่อ 02/08/2018 เวลา 15:50:20 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศูน ...
  ด้วยเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายจึงได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ...
  ประกาศเมื่อ 02/08/2018 เวลา 15:47:10 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคา ...
  ด้วยเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวากเหนือ หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายจึงได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ...
  ประกาศเมื่อ 02/08/2018 เวลา 15:43:14 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน ค ...
  ด้วยเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโล๊ะ หมู่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 โครงการจึงได้ประกาศเผู้ชนะการเสนอราคาฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ...
  ประกาศเมื่อ 02/08/2018 เวลา 15:37:19 น.
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปี 2561 ...
  ในวันนี้ 18 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกับวัดบ้านขวากเหนือ จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อเตรียมนำไปถวายในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ซึ่งมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าข้าม ผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขุนขวากพิทยา และประชาชนทั่วไปเข ...
  ประกาศเมื่อ 18/07/2018 เวลา 11:10:49 น.
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ...
  เทศบาลตำบลท่าข้าม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลท่าข้าม วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ...
  ประกาศเมื่อ 25/06/2018 เวลา 10:31:28 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ จ้างก่ ...
  ด้วยเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จ้างเหมา จึงได้ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าข้าม หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 โครงการรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ ป.ป.ช.0 ...
  ประกาศเมื่อ 02/04/2018 เวลา 12:14:39 น.
ประกาสเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักง ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 27/03/2018 เวลา 16:25:20 น.

รายการข่าวทั้งหมด 102 รายการ : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft