เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประกาศ ทต.ท่าข้าม
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการ ...
     ประกาศเมื่อ 25/10/2019 เวลา 10:34:13 น.
การจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโล๊ะ หมู่ที่ 3 ต ...
     ประกาศเมื่อ 24/10/2019 เวลา 17:59:05 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการ ...
     ประกาศเมื่อ 24/10/2019 เวลา 09:01:11 น.
การจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยแล้ง หมู่ที ...
     ประกาศเมื่อ 23/10/2019 เวลา 15:50:12 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหม ...
     ประกาศเมื่อ 22/10/2019 เวลา 11:43:57 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุ ...
     ประกาศเมื่อ 22/10/2019 เวลา 11:22:08 น.
การจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าข้าม หมู่ที่ ...
     ประกาศเมื่อ 21/10/2019 เวลา 15:33:26 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการ ...
     ประกาศเมื่อ 18/10/2019 เวลา 11:35:05 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค ...
     ประกาศเมื่อ 27/09/2019 เวลา 15:11:16 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม ...
     ประกาศเมื่อ 11/09/2019 เวลา 16:14:10 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 10/09/2019 เวลา 09:57:06 น.
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยติ้ว หมู่ท ...
     ประกาศเมื่อ 09/09/2019 เวลา 09:03:05 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการ ...
     ประกาศเมื่อ 06/09/2019 เวลา 15:50:33 น.
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวากใต้ หมู่ที ...
     ประกาศเมื่อ 06/09/2019 เวลา 14:45:55 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงกา ...
     ประกาศเมื่อ 06/09/2019 เวลา 11:07:39 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 05/09/2019 เวลา 15:38:50 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 05/09/2019 เวลา 15:20:42 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุ ...
     ประกาศเมื่อ 05/09/2019 เวลา 13:21:52 น.
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชูศักดิ์ บ้านท ...
     ประกาศเมื่อ 04/09/2019 เวลา 14:28:11 น.
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเพ็ง บุ ...
     ประกาศเมื่อ 04/09/2019 เวลา 13:30:01 น.

รายการข่าวทั้งหมด 149 รายการ : 8 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] หน้าต่อไป>>
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft