เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประกาศ ทต.ท่าข้าม
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 26/06/2019 เวลา 10:27:08 น.
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านโล๊ะ หมู ...
     ประกาศเมื่อ 18/06/2019 เวลา 11:25:35 น.
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านโล๊ะ หมู ...
     ประกาศเมื่อ 18/06/2019 เวลา 10:50:20 น.
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตป่าสุสานพร้อมปรับปรุงห้องน้ำ ...
     ประกาศเมื่อ 15/06/2019 เวลา 14:16:42 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงกา ...
     ประกาศเมื่อ 14/06/2019 เวลา 09:20:11 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 06/06/2019 เวลา 09:35:41 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 06/06/2019 เวลา 09:33:11 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 06/06/2019 เวลา 09:26:07 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 06/06/2019 เวลา 09:24:19 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 06/06/2019 เวลา 09:22:47 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงกา ...
     ประกาศเมื่อ 23/05/2019 เวลา 14:34:44 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงกา ...
     ประกาศเมื่อ 23/05/2019 เวลา 10:30:52 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงกา ...
     ประกาศเมื่อ 23/05/2019 เวลา 10:25:41 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงกา ...
     ประกาศเมื่อ 23/05/2019 เวลา 10:20:57 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงกา ...
     ประกาศเมื่อ 23/05/2019 เวลา 09:15:06 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ โครงกา ...
     ประกาศเมื่อ 23/05/2019 เวลา 09:06:11 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 13/05/2019 เวลา 14:10:38 น.
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วยปาคา บ้านข ...
     ประกาศเมื่อ 13/05/2019 เวลา 11:55:04 น.
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 บ้านห้วยแล้ง ...
     ประกาศเมื่อ 13/05/2019 เวลา 11:50:52 น.
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโปน บ้านโล๊ะ ...
     ประกาศเมื่อ 13/05/2019 เวลา 11:45:53 น.

รายการข่าวทั้งหมด 41 รายการ : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-918516  โทรสาร 053-160382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft