เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประกาศ ทต.ท่าข้าม
การจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโล๊ะ หมู่ที่ 3 ต ...
     ประกาศเมื่อ 24/10/2019 เวลา 17:59:05 น.
การจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยแล้ง หมู่ที ...
     ประกาศเมื่อ 23/10/2019 เวลา 15:50:12 น.
การจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าข้าม หมู่ที่ ...
     ประกาศเมื่อ 21/10/2019 เวลา 15:33:26 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค ...
     ประกาศเมื่อ 27/09/2019 เวลา 15:11:16 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 05/09/2019 เวลา 15:20:42 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุ ...
     ประกาศเมื่อ 05/09/2019 เวลา 13:21:52 น.
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชูศักดิ์ บ้านท ...
     ประกาศเมื่อ 04/09/2019 เวลา 14:28:11 น.
การจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำ ห้องครัว สำนักงานเทศบาลต ...
     ประกาศเมื่อ 04/09/2019 เวลา 11:00:36 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการ ...
     ประกาศเมื่อ 19/08/2019 เวลา 14:35:20 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการป ...
     ประกาศเมื่อ 19/08/2019 เวลา 14:13:33 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 24/07/2019 เวลา 14:35:50 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 24/07/2019 เวลา 14:19:47 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 24/07/2019 เวลา 13:41:35 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 24/07/2019 เวลา 11:46:13 น.
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านโล๊ะ ...
     ประกาศเมื่อ 19/07/2019 เวลา 14:12:28 น.
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเวทีกลางแจ้ง บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ ...
     ประกาศเมื่อ 19/07/2019 เวลา 10:59:18 น.
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวีย ...
     ประกาศเมื่อ 19/07/2019 เวลา 10:56:34 น.
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บ้านขวากใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข ...
     ประกาศเมื่อ 19/07/2019 เวลา 09:53:38 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 04/07/2019 เวลา 16:30:16 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้า ...
     ประกาศเมื่อ 04/07/2019 เวลา 14:43:38 น.

รายการข่าวทั้งหมด 93 รายการ : 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าต่อไป>>
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft