เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว —
สภาพทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประกาศ ทต.ท่าข้าม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายถาวรห้วยโป่ง จุดที่ 1 (นานายร ...
     ประกาศเมื่อ 15/09/2020 เวลา 17:52:54 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒ (ต่อ ...
     ประกาศเมื่อ 14/09/2020 เวลา 17:49:16 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจ ...
     ประกาศเมื่อ 11/09/2020 เวลา 14:10:54 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจ ...
     ประกาศเมื่อ 03/09/2020 เวลา 16:41:28 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจ ...
     ประกาศเมื่อ 03/09/2020 เวลา 16:29:39 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านขวากเห ...
     ประกาศเมื่อ 02/09/2020 เวลา 16:38:46 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าเทศบาลตำบลท่า ...
     ประกาศเมื่อ 02/09/2020 เวลา 16:37:35 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้ ...
     ประกาศเมื่อ 02/09/2020 เวลา 16:34:31 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณ ...
     ประกาศเมื่อ 31/08/2020 เวลา 16:23:13 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณ ...
     ประกาศเมื่อ 31/08/2020 เวลา 16:14:20 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจ ...
     ประกาศเมื่อ 25/08/2020 เวลา 14:04:28 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจ ...
     ประกาศเมื่อ 25/08/2020 เวลา 13:39:54 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจ ...
     ประกาศเมื่อ 19/08/2020 เวลา 16:09:22 น.
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 (ต่อเติม) บ้านห้ว ...
     ประกาศเมื่อ 30/07/2020 เวลา 13:51:01 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ ...
     ประกาศเมื่อ 13/07/2020 เวลา 16:42:59 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๙ บ้านขว ...
     ประกาศเมื่อ 13/07/2020 เวลา 15:21:49 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ...
     ประกาศเมื่อ 13/07/2020 เวลา 13:42:27 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยส้าน ...
     ประกาศเมื่อ 03/07/2020 เวลา 16:07:12 น.
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเลขที่ 35 เช ...
     ประกาศเมื่อ 02/07/2020 เวลา 14:03:41 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 ...
     ประกาศเมื่อ 02/07/2020 เวลา 14:00:16 น.

รายการข่าวทั้งหมด 176 รายการ : 9 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] หน้าต่อไป>>
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft